ĐIỂM PHÒNG
Stt Số Hiệu Trích Yếu Nội Dung Lược Tải Dung Lượng
1 01 Kết quả thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện năm học 2010-2011 1261 0.078848
2 02 Kết qủa thi Violympic cấp huyện năm học 2010 - 2011 1223 0.078336
3 03 Kết quả khảo sát đầu năm học 2011-2012 môn Toán lớp 5 1153 0.092851
4 04 Kết quả khảo sát đầu năm học 2011-2012 môn Toán_Lý_Hóa_Sinh_Tiếng Anh lớp 9 1369 0.278896
5 05 Kết quả chấm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh kiểm tra kì I lớp 9 năm học 2011-2012 1636 0.25325
6 06 Kết qủa chấm môn Toán lớp 5 kiểm tra học kì I năm học 2011-2012 1137 0.079441
7 07 Kết quả thi học sinh giỏi lớp 8_9 năm học 2011-2012 1395 0.037617
8 08 Kết quả thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện năm học 2011-2012 1620 0.050878
9 09 Kết quả thi Tóan qua mạng cấp huyện năm học 2011-2012 1066 0.040125
10 10 Kết quả chấm môn Toán lớp 5 kiểm tra cuối năm, năm học 2011-2012 1046 0.087221
11 11 Kết quả chấm môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Anh kiểm tra cuối năm, năm học 2011-2012 1576 0.264268
12 12 Kết quả chấm môn Toán lớp 5 khảo sát đầu năm, năm học 2012-2013 1260 0.083249
13 13 Kết quả thi bài giảng E-Learning cấp tỉnh năm học 2012-2013 975 0.189952
14 14 Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 Dân tộc nội trú huyện Krông Búk năm học 2013-2014 1138 0.068096
15 15 Kết quả chấm bài giảng E-Learning cấp huyện năm học 2013 - 2014 880 0.043008