VĂN BẢN KHÁC
Stt Số Hiệu Trích Yếu Nội Dung Lược Tải Dung Lượng
1 01 Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011 1450 0.067584
2 02 Điều lệ Hội khỏe phù đổng 1065 0.045039
3 03 Kế hoạch thanh tra năm học 2011-2012 1182 0.897024
4 04 Chế độ tập luyện thi đấu Hội khỏe phù đổng 1170 0.039936
5 05 Quy định chức năng quyền hạn của Phòng GD&ĐT huyện Krông Búk 1144 2.019328
6 06 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên. 1566 0.050176
7 07 Điều lệ thi học sinh giỏi Thể dục thể thao năm học 2012-2013 993 0.195072