VĂN BẢN TRUNG HỌC CƠ SỞ
Stt Số Hiệu Trích Yếu Nội Dung Lược Tải Dung Lượng
1 01 Kế hoạch quản lý dạy thêm học thêm 1352 0.067584
2 02 Hướng dẫn kiểm tra học kì 1 khối THCS năm học 2011-2012 1232 0.157696
3 03 Tài liệu thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2011-2012 1164 0.703326
4 04 Thông tu 17 về dạy thêm học thêm 1027 0.07936