VĂN BẢN KHÁC
Stt Số Hiệu Trích Yếu Nội Dung Lược Tải Dung Lượng
21 NĐ số 132/2007/NĐ-CP Nghị định 132 về chính sách tinh giản biên chế 853 0.08704
22 NĐ số 35/2005/NĐ-CP Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 809 0.09728
23 NĐ số 43/2006/NĐ-CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế, Tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 807 0.121856
24 NĐ số 46/2010/NĐ-CP Quy định thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 848 0.0768
25 QĐ số 08/UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 08/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 570 2.093056
26 QĐ số 25/2007/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy chế xét kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục" 710 0.036903
27 QĐ số 276/2005/QĐ-TTg Chế độ phụ cấp Y tế học đường 966 0.041472
28 QĐ số 411/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 1 năm học 2012-2013 617 1.566383
29 QĐ số 471/QĐ-TTg Trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức... 769 0.070656
30 Số 115/2010/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về Giáo dục 724 0.047887
31 Số 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo 717 0.054272
32 Số 29/2009/TT-BGD&ĐT Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học 705 0.23808
33 Số 40/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 49/2005/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục 842 0.453948
34 Số 42/2011/QĐ-TTg Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục 730 0.068171
35 Số 45/2011/QĐ-TTg Hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên Mầm non công tác từ trước năm 1995 800 0.119229
36 Số 47/2011/BGD&ĐT-BNV Hướng dẫn chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của SGD&ĐT, PGD&ĐT 765 0.343753
37 Số 54/2011/NĐ-CP Chế độ phụ cấp thâm niên đối với Nhà Giáo 858 0.082038
38 Số: 10/2012/QH 13 Bộ Luật lao động có hiệu lực từ ngày 01-5-2013 557 0.446976
39 Số: 1447/BHXH Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Luật lao động 513 0.212085
40 Số: 29/2012-NĐ-CP Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 714 1.164218
Trang 2 trong tổng số 3