VĂN BẢN KHÁC
Stt Số Hiệu Trích Yếu Nội Dung Lược Tải Dung Lượng
1 1007/KĐCL Mầm non Hướng dẫn kiểm định chất lượng trường mầm non 704 0.171399
2 16/2008-BGD&ĐT Đạo đức nhà giáo 1042 0.104957
3 204/2004-NG-CP Thang bảng lương 1912 0.061785
4 23 Mức chi ra đề, tổ chức thi, chấm thi 1060 2.827776
5 27/2010/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT
Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
1283 0.0896
6 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
1108 0.150528
7 29/6/2006 Luật bảo hiểm xã hội 853 0.268288
8 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các
cơ sở giáo dục phổ thông công lập
1265 0.060416
9 3659/UBND-VHXH Triển khai thu học phí, cấp bù học phí...cho học sinh, sinh viên. 1482 2.837487
10 46/2008/CT-BGDĐT CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
1063 0.061952
11 55/2011/BGD&ĐT Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
mới ngày 22/11/2011
988 0.022805
12 703_1439 Luật công đoàn, Chế độ phụ cấp công đoàn, Điều lệ công đoàn 804 0.043883
13 83/2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông
982 0.18944
14 8987/KĐCL TH_THCS Kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học và THCS 690 0.175334
15 9552/TCCB_phụ cấp độc hại thiết bị trường học 9552/TCCB_phụ cấp độc hại thiết bị trường học 4209 0.080351
16 Công văn 890_hướng dẫn triển khai cuộc thi sáng tạo Hướng dẫn cuộc thi sáng tác năm 2014 1402 6.784945
17 NĐ 138/NĐCP Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 699 0.123904
18 NĐ 27 và NĐ 34 NĐ 27 về việc xử lý viên chức và NĐ 34 xử lý công chức 752 0.029102
19 NĐ số 06/2010/NĐ-CP Nghị định quy định những người là công chức 1051 0.100352
20 NĐ số 116/2010/NĐ-CP Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức... công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn 1505 0.207487
Trang 1 trong tổng số 3