DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ

Email In PDF.

alt

     Ông Phạm Tiến Sơn  
     Chức vụ : Hiệu trưởng
     Sinh ngày:28-10-1976 Quê quán: Hương sơn - Hà tĩnh
     Hộ khẩu thường trú:   Pơng Đrang-Krông Búk-Đắk lắk
     Trình độ: CĐSP
     Chuyên ngành: Tiếng anh
     ĐTDĐ:  0982119895

alt

     Ông: Nguyễn Viết Hòa 
     Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
     Sinh ngày:01-06-1977 Quê quán:Nghi Xuân – Hà Tĩnh
     Hộ khẩu thường trú:Phường An Bình – TX Buôn Hồ - Đăk Lăk
     Trình độ:ĐHSP
     Chuyên ngành:Lý – KT Công Nghiệp
     ĐTDĐ:0985456243

alt

     Ông: Lê Thế Hùng  
     Chức vụ: Chủ Tịch Công Đoàn
     Sinh ngày:09-05-1977 Quê quán:Gia Viễn – Ninh Bình
     Hộ khẩu thường trú:Phường An Lac - TX Buôn Hồ - Đăk Lăk
     Trình độ:CĐSP
     Chuyên ngành:GDCD-Nhạc
     ĐTDĐ:0986441431

 

Kế toán: ?

alt 

Bà : Nguyễn Thị Xuân Điệu    Chức vụ:   Tổ trưởng
Sinh ngày:13-02-1967  Quê quán:Đức Phổ - Quảng Ngãi.
Hộ khẩu thường trú:Ea ngai - Krông Búk-Đắk lắk
Trình độ: CĐSP Chuyên ngành: Ngữ Văn
ĐTDĐ:   01649008408

alt 

Bà : Nguyễn Thị Hồng Thê    Chức vụ :  Giáo Viên
Sinh ngày:26-06-1978 Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú: Ea ngai - Krông Búk-Đắk lắk
Trình độ:CĐSP  Chuyên ngành:Văn Đoàn- Đội
ĐTDĐ:0978021707

alt 

Ông: Lê Thế Hùng  
Chức vụ: Chủ Tịch Công Đoàn
Sinh ngày:09-05-1977 Quê quán:Gia Viễn – Ninh Bình
Hộ khẩu thường trú:Phường An Lac - TX Buôn Hồ - Đăk Lăk
Trình độ:CĐSP
Chuyên ngành:GDCD-Nhạc
ĐTDĐ:0986441431

alt 

Ông: Bùi Văn Hương Chức vụ:    Tổ trưởng
Sinh ngày:08-06-1980   Quê quán:Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú: Pơng Đrang-Krông Búk-Đắk lắk
Trình độ:CĐSP Chuyên ngành: Hóa - Sinh
ĐTDĐ:0983208324

alt 

Bà : Phạm Thị Thắm  Chức vụ:   Giáo Viên
Sinh ngày:05-11-1979 Quê quán: Thái Thụy – Thái Bình.
Hộ khẩu thường trú: Pơng Đrang-Krông Búk-Đắk lắk
Trình độ:CĐSP  Chuyên ngành: Tiếng Anh
ĐTDĐ:  0982874833

alt 

Bà : Đoàn Thị Hạnh  Chức vụ   Tổ trưởng
Sinh ngày:16-7-1981 Quê quán:Nho Quan – Ninh Bình
Hộ khẩu thường trú:  Pơng Đrang-Krông Búk-Đắk lắk
Trình độ:CĐSP Chuyên ngành:Địa - KTNN
ĐTDĐ:05003574400

alt 

Ông: Nguyễn Thanh Dũng  Chức vụ: Phổ cập
Sinh ngày:18-8-1980 Quê quán: Thăng Bình – Quảng Nam
Hộ khẩu thường trú: Pơng Đrang-Krông Búk-Đắk lắk
Trình độ:CĐSP Chuyên ngành:Lý - KTCN
ĐTDĐ:0986441351

alt 

Bà :  Bùi Thị Nhung  Chức vụ   Giaó Viên
Sinh ngày:24-02-1982  Quê quán: Tiên Lãng – Hải Phòng
Hộ khẩu thường trú:   Pơng Đrang-Krông Búk-Đắk lắk
Trình độ:CĐSP  Chuyên ngành: Mĩ Thuật
ĐTDĐ:0976645076

alt 

Bà :  Phạm Thị Ánh    Chức vụ   Giáo Viên
Sinh ngày:   23-8-1978  Quê quán:  Tứ Lộc – Hải Hưng
Hộ khẩu thường trú:  Pơng Đrang-Krông Búk-Đắk lắk
Trình độ:CĐSP  Chuyên ngành:Sử - GDCD
ĐTDĐ:01666885217

alt 

Bà :  Nguyễn Phan Minh Châu Chức vụ:   Giáo Viên
Sinh ngày:16-6-1975   Quê quán:Cam Ranh – Khánh Hòa
Hộ khẩu thường trú:  Pơng Đrang-Krông Búk-Đắk lắk 
Trình độ:CĐSP  Chuyên ngành:Văn – Đoàn Đội
ĐTDĐ:093943220

alt 

Bà : Nguyễn Thị Vịnh  Chức vụ    Văn Thư – Thủ Quỹ
Sinh ngày:28-12-1982  Quê quán:  Nam Đàn – Nghệ An
Hộ khẩu thường trú: Phường An Lạc - TX Buôn Hồ - Đăk Lăk
Trình độ:Cao Đẳng Kế Toán  Chuyên ngành: Kế Toán
ĐTDĐ:01683181906

alt 

Bà :   Bùi Thị Hồng  Chức vụ:  Thư Viện
Sinh ngày:12-02-1981 Quê quán: Hưng Hà – Thái Bình
Hộ khẩu thường trú: Pơng Đrang-Krông Búk-Đắk lắk 
Trình độ:Trung Cấp Văn Thư Chuyên ngành:Văn Thư Lưu Trữ
ĐTDĐ:0987305609

alt 

Bà : Nguyễn Thị Hải Yến Chức vụ:   Giáo Viên
Sinh ngày:18-08-1985  Quê quán: Mê Linh – Hà Nội
Hộ khẩu thường trú:Tp Buôn Ma Thuật – Đăk Lăk
Trình độ:ĐHSP  Chuyên ngành:Địa - KTNN
ĐTDĐ:01684066527

alt 

Bà:  Hoàng Thị Chung  Chức vụ:   Giáo Viên
Sinh ngày:28-01-1984  Quê quán:Sóc Sơn – Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Pơng Đrang-Krông Búk-Đắk lắk 
Trình độ:ĐHSP  Chuyên ngành:  Sinh Học
ĐTDĐ:0979860011

alt 

Ông: Hà Duy Chung  Chức vụ:   Bí thư Chi đoàn
Sinh ngày:23-8-1986   Quê quán: Kiến Xương – Thái Bình.
Hộ khẩu thường trú:Phường Thiện An - TX Buôn Hồ - Đăk Lăk
Trình độ:CĐSP  Chuyên ngành:Vật Lý
ĐTDĐ:0979824428

alt 

Ông: Nguyễn Thanh Tùng  Chức vụ:   Giáo Viên
Sinh ngày:15-4-1982  Quê quán:Can Lộc – Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú: Pơng Đrang-Krông Búk-Đắk lắk 
Trình độ:  ĐHSP  Chuyên ngành:Thể - Sinh
ĐTDĐ:0978597368

alt 

Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền  Chức vụ:   Trưởng ban thanh tra ND
Sinh ngày:12-11-1983 Quê quán:Con Cuông – Nghệ An
Hộ khẩu thường trú: Ea ngai - Krông Búk-Đắk Lắk
Trình độ:  CĐSP  Chuyên ngành:Văn – Sử
ĐTDĐ:01659466199
 
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 10 2013 21:55

THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

Email In PDF.

 


     Ông:               
     Chức vụ : Hiệu Trưởng
     Sinh ngày:               
     Quê quán:
     Hộ khẩu thường trú: 
     Trình độ:                         
     Chuyên ngành:
     ĐTDĐ:                  
     Nhà riêng:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 02 Tháng 1 2016 16:08 Đọc thêm...

THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

Email In PDF.

alt 

Ông:    Cao Văn Lâm       

Chức vụ: Hiệu Trưởng  Sinh ngày:  2/2/1967   

Quê quán:    Tam Kỳ – Quảng Nam   

Hộ khẩu thường trú: Chư KBô –Krông Buk – Đak Lak

Trình độ:    Đại Học                   Chuyên ngành: Hoá

ĐTDĐ:  098 4319 353

 alt

Ông:  Trần Quang Trúc 
Chức vụ : Phó hiệu trưởng
Sinh ngày: 16/12/1975
Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An
HKTT: Nông trường ChưKpô-Krông Búk
Trình độ: Đại học
Chuyên ngành: Sử - GDCD
ĐTDĐ: 0978490413

 alt

Ông:Phạm Chí Cường    Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 1/ 1 / 1969     Quê quán: Nghĩa Hành – Quảng  Ngãi

Hộ khẩu thường trú:         Chưkpô- Krông Buk – Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng           Chuyên ngành:  Vật Lý

ĐTDĐ: 0973 269 533

alt

Ông:Nguyễn Văn Sỹ           Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 19-5-1973          Quê quán: Hậu Lộc – Thanh Hoá

Hộ khẩu thường trú:             Chư Kpô-Krông Buk –Đak Lak .

Trình độ: Cao Đẳng              Chuyên ngành : Sp Tiếng Anh

ĐTDĐ : 0917562378

alt 

Ông:Nguyễn Đức Tiến      Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 10/11/1979        Quê quán:  Can Lộc –Hà Tỉnh

Hộ khẩu thường trú:           Chư kpô- Krông Buk – Đak Lak

Trình độ:    Cao Đẳng        Chuyên ngành : Sư Phạm Toán

ĐTDĐ : 0973534327

alt 

Ông: Đinh Xuân Chế  Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày:  5/7/1964   Quê quán: Quảng  Trạch – Quảng  Bình

Hộ khẩu thường trú:           Chư Kpô – Krông Buk – Đak Lak

Trình độ:   Cao Đẳng          Chuyên ngành:   Toán

ĐTDĐ: 0166  7351 536

alt 

Bà : Huỳnh Thị Nhung           Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 30/8/1970     Quê quán: Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú:      Chư Kpô-Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng               Chuyên ngành: Hoá –KT

ĐTDĐ: 0984 319 353

alt 

Bà:Hoàng Thị Bình        Chức vụ :Giáo Viên

Sinh ngày : 15/7/1957     Quê quán: Quảng Trạch - Quảng Bình

Hộ khẩu thường trú:       Chư Kpô- Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng         Chuyên ngành: Sư Phạm Văn -sử

ĐTDĐ:05003 562 095

alt 

Bà : Dương Thị Đâu :     Chức vụ :  Giáo Viên

Sinh ngày: 20/11/1956   Quê quán : Quảng Ninh - Quảng  Bình

Hộ khẩu thường trú:        Chư Kpô – Krông Buk – Đak Lak

Trình độ: Cao đẳng          Chuyên ngành:  Địa – Sinh

ĐTDĐ: 01229550155

 alt

  :Nguyễn Thị Khoa :     Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 5/6/1963               Quê quán: Quỳnh Lưu - Nghệ An

Hộ khẩu thường trú:            Chư Kpô – Krông  Buk – Đak Lak

Trình độ: Đại Học                 Chuyên ngành: Sinh Học

ĐTDĐ: 0978 490 401

alt 

Bà :Mai Thị Ly Ly            Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 27/12/1986          Quê quán: Quảng Nam

Hộ khẩu thường trú:            Cưpao- Thị xã Buôn Hồ -Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng           Chuyên ngành: Tiếng Anh

ĐTDĐ:0169 285 8341

alt 

Bà :  Nguyễn Thị Hoàng Thư  : Chức vụ:   Giáo Viên

Sinh ngày: 20- 6-1979   Quê quán:Tuy Phước – Bình Định

Hộ khẩu thường trú:     Pơng Đrang –Krông buk –Đak Lak

Trình độ:Cao Đẳng        Chuyên ngành:SP Hoá Sinh

ĐTDĐ: 0972 994 740

alt 

Bà :Bùi Thị Mận              Chức vụ :  Giáo Viên

Sinh ngày:2/9/1967             Quê quán: Đông Hưng –Thái Bình

Hộ khẩu thường trú:           Chư Kpô-Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng          Chuyên ngành: Văn

ĐTDĐ: 0978 200161

alt 

Ông:  Nguyễn Văn Sáng  Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 27-3-1983       Quê quán: Tuyên Hoá - Quảng Bình

Hộ khẩu thường trú:          Chưkpô-Krông Buk- Đak Lak

Trình độ:     Đại Học           Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

ĐTDĐ: 0978668110

alt 

Bà : Phạm Thị Hải Yến        : Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 7/4/1982                Quê quán: Tân Kỳ - Nghệ An

Hộ khẩu thường trú:           Chư Kpô – Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Đại Học              Chuyên ngành: Văn Sử

ĐTDĐ: 0164 3076 589

alt 

Bà : Nguyễn Thị Hoa        Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày:  10/4/1986       Quê quán:   Đức Thọ - Hà Tỉnh

Hộ khẩu thường trú:           Ea Hồ - Krông Năng –Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng           Chuyên ngành :  Tin Học

ĐTDĐ    0935 570 648

alt 

Ông :Đậu Văn Huệ            Chức vụ :  Giáo Viên

Sinh ngày: 17/7/1975   Quê quán : Quảng Trạch - Quảng Bình

Hộ khẩu thường trú:     Chư Kpô – Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng      Chuyên ngành:  Mĩ Thuật

ĐTDĐ : 0979 193 397

alt 

Bà : Trần Thị Thảo  :         Chức vụ :  Giáo Viên

Sinh ngày: 12 /3/1983          Quê quán: Nghi Xuân – Hà Tỉnh

Hộ khẩu thường trú:          Chư kpô- Krông Buk –Đak Lak

Trình độ : Đại Học             Chuyên ngành: GDCD - Nhạc

ĐTDĐ : 0973422993

 
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 7 2015 19:29

THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Email In PDF.

alt

Ông: Phan  Văn Hùng

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ: Đại học Chuyên ngành: Sử

ĐT: 0905482696


 

Ông

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ:

ĐT:

alt

Ông : Nguyễn Như Hy     Sinh ngày: 12 – 12 - 1972

Chức vụ: GV - TKHĐ

Quê quán: Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị

Hộ khẩu thường trú: TDP 2 – Đạt Hiếu – Buôn Hồ

Trình độ : Đại học       Chuyên Môn:  ANH- VĂN

ĐT: 0905870400

alt

 : Nguyễn Thị Dạ Khen   Sinh ngày: 02 – 11 - 1981

Chức vụ: TPT - THCS Nguyễn Huệ

Quê quán: Hương Cần – Hương Trà – TT Huế

Hộ khẩu thường trú: TDP 8 – An Lạc – Buôn Hồ

Trình độ : Cao đẳng  Chuyên Môn: GDCD-NHẠC

alt

Bà: Bạch Thị Phương Dung, SN: 13 – 10 - 1980

Chức vụ: GV

Quê quán: Cát Sơn – Phù Cát – Bình Định

Hộ khẩu thường trú: TDP 13 – An Lạc – Buôn Hồ

Trình độ :Đại học  Chuyên Môn: TOÁN


Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 02 Tháng 1 2016 16:05

THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS LÊ HỔNG PHONG

Email In PDF.

alt 

Ông: Lê Duy Quyền        

Chức vụ : Hiệu Trưởng   Sinh ngày:       20/10/1958       

Quê quán: Can Lộc – Hà Tĩnh

Trình độ: Đại học        Chuyên ngành: Toán

ĐTDĐ : 0905078448

alt 

Ông: Nguyễn Văn Chiến 

Chức vụ : Phó Hiệu trưởng

Sinh ngày:11/12/1965        

Quê quán: Phú Thọ Hộ khẩu thường trú:  TX Buôn Hồ -Đăklăk

Trình độ: Đại học          Chuyên ngành: Lý

ĐTDĐ: 0979101211

 


Bà:

alt

Ông:        Nguyễn Văn Bảo     Chức vụ :  Giáo viên

Sinh ngày:      02/03/1964         Quê quán:  Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú: Krông Buk – Đăk Lăk

Trình độ:          Cao đẳng            Chuyên ngành:  Toán

alt
 

Bà:          Bùi Thị Hồng Hạnh    Chức vụ :  Giáo viên

Sinh ngày:      10/09/1972          Quê quán:  Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú: Krông Buk – Đăk Lăk

Trình độ:        Đại học             Chuyên ngành:  Hoá

alt

Ông:          Bùi Văn Hậu           Chức vụ :   Giáo viên

Sinh ngày:      02/9/1977          Quê quán:  Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú: Krông Buk – Đăk Lăk

Trình độ:          Đại học            

Chuyên ngành:  Anh văn

alt

Ông: Nguyễn Quang Bông  Chức vụ :   Giáo viên

Sinh ngày:      06/10/1968         Quê quán:  Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú: An Bình – TX Buôn Hồ – Đăk Lăk

Trình độ:  Đại học

Chuyên ngành:  Văn

alt

Bà:  Cao Thị Vân Anh     Chức vụ :  Giáo viên

Sinh ngày:      15/04/1986          Quê quán:  Thái Bình

Hộ khẩu thường trú: Đạt hiếu-TX Buôn Hồ – Đăk Lăk

Trình độ:          Đại học     Chuyên ngành:  Sinh

alt

Ông:          Đậu Huy Thuấn      Chức vụ :  Giáo viên

Sinh ngày:      22/04/1972        Quê quán:  Thanh Hoá

Hộ khẩu thường trú: Krông Buk – Đăk Lăk

Trình độ:  Đại học Chuyên ngành:  Toán

alt

Bà:             Hồ Thị Mỹ              Chức vụ :  Giáo viên

Sinh ngày:      03/11/1980         Quê quán:  Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú: Krông Buk – Đăk Lăk

Trình độ:  Đại học             Chuyên ngành:  Văn


Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 3 2015 15:06

Trang 1 trong tổng số 2