THÔNG TIN TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

alt

Ông: Phan  Văn Hùng

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ: Đại học Chuyên ngành: Sử

ĐT: 0905482696


 

Ông

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ:

ĐT:

alt

Ông : Nguyễn Như Hy     Sinh ngày: 12 – 12 - 1972

Chức vụ: GV - TKHĐ

Quê quán: Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị

Hộ khẩu thường trú: TDP 2 – Đạt Hiếu – Buôn Hồ

Trình độ : Đại học       Chuyên Môn:  ANH- VĂN

ĐT: 0905870400

alt

 : Nguyễn Thị Dạ Khen   Sinh ngày: 02 – 11 - 1981

Chức vụ: TPT - THCS Nguyễn Huệ

Quê quán: Hương Cần – Hương Trà – TT Huế

Hộ khẩu thường trú: TDP 8 – An Lạc – Buôn Hồ

Trình độ : Cao đẳng  Chuyên Môn: GDCD-NHẠC

alt

Bà: Bạch Thị Phương Dung, SN: 13 – 10 - 1980

Chức vụ: GV

Quê quán: Cát Sơn – Phù Cát – Bình Định

Hộ khẩu thường trú: TDP 13 – An Lạc – Buôn Hồ

Trình độ :Đại học  Chuyên Môn: TOÁN