Lịch tuần 27/8-31/8/2018

Email In PDF.

UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018

Thứ

Ngày

Buổi Sáng

Buổi chiều

2

27/8/2018

Khảo sát cơ sở vật chất các trường: Thầy Khả, Thuyết


3

28/8/2018

- Tập huấn thể dục thể thao tại Buôn Ma Thuột 03 ngày: Thầy Long
-Dự tổng kết năm học tại Sở Giáo dục và Đào tạo: Thầy Khả, Tuấn, Sang, Sa


4

29/8/20185

30/8/2018

Tham gia Hội thi Tin học tại huyện: Thầy Tuấn


6

31/8/20187

01/9/2018CN

02/9/2018
Krông Búk, ngày 27 tháng 8 năm 2018
NGƯỜI LẬP

Huỳnh Sơn Long