Lich tuần từ ngày 18/6-24/6

UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔN TÁC TUẦN
(Từ ngày 18/6 đến ngày 24/6/2018)

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

2

18/6/2018

Họp giao ban: Thầy Khả

 3

19/6/2018


 

 4

 20/6/2018

 

 

 5

21/6/2018

 

 

 6

22/6/2018


 

 7

23/6/2018

 

 

 CN

24/6/2018

 

 

                                                           Krông Búk, ngày 18 tháng 6 năm 2018
                                                     
                   NGƯỜI LẬP

                                                             Huỳnh Sơn Long