Lịch tuần 11/6-17/6/2018

UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔN TÁC TUẦN
(Từ ngày 11/6/2018  đến ngày 17/6/2018)

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

2

11/6/20188

Huấn luyện dân quân tự vệ 01tuần: Thầy Tuấn

 3

12/6/2018

Họp đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm học 2017-2018: Lãnh đạo, Chuyên viên

 

 4

 13/6/20188

 

 

 5

14/6/2018

Xét thi đua ngành: Toàn thể cơ quan

 

 6

15/6/2018


 

 7

16/6/2018

 

 

 CN

17/6/2018

 

 

                                                                                                                    Krông Búk, ngày 11 tháng 6 năm 2018                                                                                                                                         NGƯỜI LẬP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Huỳnh Sơn Long