Lịch tuần 28/5 - 03/6/2018

UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔN TÁC TUẦN
(Từ ngày 25/5/2018  đến ngày 03/6/2018)

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

2

28/5/20188 3

29/5/2018

- Tập huấn phần mềm tuyển sinh đầu cấp: Thầy Khả, Long, Tuấn
-Tham dự xử án tại Tòa án huyện Krông Búk: Thầy Ngọc

 

 4

 30/5/20188

Xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018: T-Khả, T-Ngọc, Trang

 

 5

31/5/2018

Kiểm tra lớp tư thục tuổi thơ việt: Quyết định

 

 6

01/6/2018

Phát thưởng ngày 01/6: Lịch phân công

 

 7

02/6/2018

 

 

 CN

 03/6/2018

 

 

                                                                                                                    Krông Búk, ngày 28 tháng 5 năm 2018                                                                                                                                         NGƯỜI LẬP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Huỳnh Sơn Long