Rác điện tử đi về đâu?

Hiện tại, rác thải điện tử trên thế giới ngày càng nhiều nhưng tại Việt Nam thì gần như không thấy bóng dáng của chúng. Rác thải điện tử đã đi về đâu ở Việt Nam?

 

Theo Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP), khoảng 20 triệu đến 50 triệu tấn rác điện tử được thải ra mỗi năm, trong đó Châu Âu chiếm khoảng 9 triệu tấn. Riêng Trung Quốc đã thải ra 2,3 triệu tấn rác thải điện tử vào năm 2010 và tính đến năm 2020, Trung Quốc dự trù sẽ vứt đi số điện thoại di động cao gấp 7 lần so với hiện nay. Còn với Ấn Độ thì lượng rác thải điện tử sẽ tăng lên tới 18 lần