Lịch tuần 21/5 - 27/5/2018

Email In PDF.

UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔN TÁC TUẦN
(Từ ngày 21/5/2018  đến ngày 27/5/2018)

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

2

21/5/20188


Họp cơ quan: 15h

 3

22/5/2018


 

 4

 23/5/20188

Tập huấn phần mềm tuyển sinh đầu cấp: Thầy Khả, Long, Tuấn

 

 5

24/5/2018

 

 

 6

25/5/2018

 

 

 7

26/5/2018

 

 

 CN

 27/5/2018

 

 

                                                                                                                    Krông Búk, ngày 21 tháng 5 năm 2018                                                                                                                                         NGƯỜI LẬP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Huỳnh Sơn Long