Lịch tuần 14/5 - 20/5/2018

  UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔN TÁC TUẦN
(Từ ngày 14/5/2018  đến ngày 20/5/2018)

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

2

14/5/20188


Họp cơ quan: 15h

 3

15/5/2018

Đón đoàn công nhận lại Trường chuẩn Quốc gia trường THCS Lý Tự Trọng: Thầy Ngọc, Sang

 

 4

 16/5/20188

Tập huấn thống kê quản lý tài sản tài chính trường mầm non: Cô Sa 

 

 5

17/5/2018

 

 

 6

18/5/2018

Dự đại Hội người mù: Thầy Ngọc

 

 7

19/5/2018

 

 

 CN

 20/5/2018

 

 

                                                                                                                    Krông Búk, ngày 14 tháng 5 năm 2018                                                                                                                                         NGƯỜI LẬP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Huỳnh Sơn Long