Lich tuần 09/01 - 15/01/2017

     UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔN TÁC TUẦN
(Từ ngày 09/01/2017  đến ngày 15/01/2017)

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

2

09/01/2017

- Họp giao ban: Thầy Khả
- Đưa đoàn tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 09/01/2017-12/01/2017: Long, Trang

 

 3

 10/01/2017

Nhận mã Hướng dẫn thi IOE cấp huyện tại SGDĐT: Thầy Khả

 

 4

 11/01/2017

 

 

 5

 12/01/2017

 

 

 6

 13/01/2017

 

 

 7

 14/01/2017

Tổ chức thi IOE cấp huyện: QĐ

 

 CN

 15/01/2017

 

 

                                                                                                                    Krông Búk, ngày 09 tháng 01 năm 2017                                                                                                                                         NGƯỜI LẬP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Huỳnh Sơn Long