Lịch tuần 07/5 - 12/5/2018

     UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔN TÁC TUẦN
(Từ ngày 07/5/2018  đến ngày 12/5/2018)

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

2

07/5/20188

Họp giao ban: Thầy Khả

 3

08/5/2018

Kiểm tra thành lập Trường Mầm non Mẹ Âu Cơ, xã Pơng Drang: 01 ngày, Thầy Khả, Cô H Wiê, Thầy Long, Thầy Thuyết, cô Sa

Tham gia  đoàn giám sát HĐND: Thầy Ngọc

 4

 09/5/20188

Kiểm tra thành lập Trường Mầm non Chú Voi Con, xã Pơng Drang: 01 ngày, Thầy Khả, Cô H Wiê, Thầy Long, Thầy Thuyết, cô Sa 

 

 5

10/5/2018

 

 

 6

11/5/2018

Tập huấn phần mềm thu học phí bằng hóa đơn điện cho các trường Mầm non, THCS: Long

 

 7

12/5/2018

 

 

 CN

 13/5/2018

 

 

                                                                                                                    Krông Búk, ngày 07 tháng 5 năm 2018                                                                                                                                         NGƯỜI LẬP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Huỳnh Sơn Long