TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 HUYỆN KRÔNG BÚK

 

    Ông: Nguyễn Đình Khả
    Chức vụ: Trưởng Phòng
    Sinh ngày:
    Quê quán: Bình Định
    Trình độ: Đại học
    Chuyên ngành: Sư phạm Vật lý
    Điện thoại: 0262 3916621
    Email:
   Công việc:  Trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau: Điều hành chung, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, thanh tra, chủ tài khoản, bồi dưỡng cán bộ, đối ngoại, phối hợp với các phòng ban của Sở, UBND các cấp, cơ sở vật chất toàn ngành, công nghệ thông tin, công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thi đua khen thưởng.

alt
 Ông: Phạm Thành Ngọc
Chức vụ: Phó trưởng phòng, Bí thư chi bộ
    Sinh ngày: 22/01/1962
    Quê quán: Thái Bình
    Trình độ: Đại học
    Chuyên ngành: Ngữ Văn 
    Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
   Công việc:  Tham mưu giúp trưởng phòng phụ trách các công tác: Chuyên môn THCS, khuyến học, Hội cựu giáo chức, trung tâm học tập cộng đồng, Hội nghị - Đại hội ngành, phụ trách văn nghệ, dạy thêm – học thêm, làm một số công việc khác khi trưởng phòng phân công, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thể dục thể thao
     Ký các loại giấy tờ thông thường, các văn bản hành chính khi có sự uỷ quyền của trưởng phòng và được thay mặt trưởng phòng khi trưởng phòng vắng mặt. Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước cấp trên về các phần việc được phân công phụ trách.

alt
    Bà: H’ Wiê Ayun
     Chức vụ: Phó Trưởng phòng
     Sinh ngày: 13/01/1970
     Quê quán: Đắk  Lắk
     Trình độ: Đại học
     Chuyên ngành: Ngữ Văn
     Điện thoại: 0942020284
     Email: hweayunkb.daklak@moet.edu.vn
Công việc: Tham mưu giúp trưởng phòng phụ trách các công tác: Chuyên môn Mầm non, Tiểu học,  Đoàn-Hội-Đội, công tác phổ cập, Kết nghĩa, Hội chữ thập đỏ, Y tế học đường, thường trực các cuộc vận động của ngành, các phong trào thi đua của ngành, làm một số công việc khác khi trưởng phòng phân công.
     Ký các loại giấy tờ thông thường, các văn bản hành chính khi có sự uỷ quyền của trưởng phòng và được thay mặt trưởng phòng khi trưởng phòng vắng mặt. Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước cấp trên về các phần việc được phân công phụ trách.

alt
    Ông: Huỳnh  Sơn Long
     Chức vụ: Chuyên viên

     Trình đ: Đại Học
     Chuyên  ngành: Cử nhân Tin học và Cử nhân Luật
     Sinh ngày: 03/4/1982

     Quê quán: Quảng Ngãi
     Điện thoại: 0944864747
     E-Mail: hslongkb. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
    Công việc:
- Phụ trách công nghệ thông tin, quản trị Website, cơ sở vật chất, kết nghĩa, công đoàn, ISO, hành chính một cửa, thể dục thể thao
- Công tác Khiếu nại, tố cáo; kiểm tra trường học
 


    Ông: Ngô Thị Ngọc
     Chức vụ: Kế toán
     Trình Độ: Đại học
    
Chuyên ngành: Kế Toán  
     Sinh ngày:

     Quê quán:
     Điện thoại:
     Email:
 Công việc: Phụ trách kế toán, xây dựng kế hoạch, lập và quyết toán các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ khác liên quan đến tài chính, làm một số công việc khác khi trưởng phòng phân công


    Bà:
    Chức vụ:
    Trình độ:
    Chuyên ngành:
    Sinh ngày:

    Quê quán:  
    Điện thoại:
    E-mail:
    Công việc: Phụ trách chuyên môn bậc học THCS, dạy nghề, phụ trách văn nghệ, làm một số công việc khác khi trưởng phòng phân công. 

alt
   Bà: Trần Thị Lâm Đoàn Sa
    Chức vụ: Chuyên viên Mầm non
    Trình độ: Đại học
    Chuyên ngành: Đại học sư phạm Mầm non, Đại học Kế toán. 
     Sinh ngày:
15/3/1986

    Quê quán: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
    Điện thoại:0973420568; 0914162598.
    E-mail:
   Công việc: Phụ trách chuyên môn Mầm non, công tác phổ cập Mầm non, Y tế trường học, làm một số công việc khác khi trưởng phòng phân công, văn nghệ

    Bà: Lương Thị Nết
    Chức vụ: Văn thư – Thủ quỹ
    Sinh ngày: 26/01/1987
    Quê quán: Thái Bình
    Điện thoại: 016856244907
    E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
   Công việc: Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, công tác tài vụ,  làm một số công việc khác khi trưởng phòng phân công.


alt
    Ông: Lê Huỳnh Sang
     Chức vụ: Chuyên viên Tổng hợp
     Trình độ:  Đại học
     Chuyên ngành: SP Hoá   
     Sinh ngày: 02/02/1981

     Quê quán: Thừa Thiên Huế 
     Điện thoại: 01666629299
     E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
    Công việc:
    - Phụ trách công tác hành chính tổng hợp, Trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng, thi đua khen thưởng, làm một số công việc khác khi trưởng phòng phân
công. 
    - Phụ trách một số công việc chuyên môn THCS (thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, hướng dẫn tuyển sinh, hướng dẫn xét tốt nghiệp)

alt
    Ông: Phan Đăng Thuyết
    Chức vụ: Chuyên viên Tổ chức
    Trình độ: Đại học
     Chuyên ngành: SP Tiểu học
 
    Sinh ngày: 10/10/1979

    Quê quán: Hà Tĩnh
    ĐTDĐ: 01698837805
    E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
    Công việc:  Phụ trách công tác tổ chức cán bộ và mọi chế độ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

alt

Ông: Võ Kim Oánh
Chức vụ: Chuyên viên

Trình Độ: Đại học
Chuyên ngành: Đại học sư phạm Toán 
Sinh ngày: 25/02/1978
Quê quán: Thừa Thiên Huế
ĐTDĐ: 0912639439
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Công việc:

Tham mưu công tác GDTX; BDTX; công tác Đoàn - Hội - Đội; phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục THCS-XMC, dạy thêm, khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng, công tác chính trị tư tưởng

 


Ông: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Chuyên viên

Trình Độ: Đại học
Chuyên ngành: Đại học sư phạm Tiểu học
Sinh ngày:
Quê quán:
ĐTDĐ:
Email:

Công việc:
Tham mưu cho lãnh đạo Phòng về công tác giáo dục Tiểu học, giáo dục dân tộc, giáo dục hòa nhập, kiểm định chất lượng bậc Tiểu học, Thiết bị, thư viện trường học