PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG BÚK

Km 47 Quốc lộ 14 xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ:

Thông tin: Hãy điền thông tin của bạn và gửi cho chúng tôi! Tin của bạn sẽ được bảo mật. Chỉ có Trưởng phòng mới đọc được tin của bạn. Chúng tôi chỉ trả lời những tin nhắn liên quan đến chế độ, chính sách và quyền lợi của cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện, những thông tin khác liên hệ với cán bộ phụ trách chuyên môn sẽ trả lời.